ZAČÍNÁME 15.4.2019
32 DNŮ
5 OLYMPIJSKÝCH DISCIPLÍN
PRO ÚČAST VE WOTLYMPIÁDĚ STAČÍ UŽ JEDEN REPLAY / JEDNA HRA
STAČÍ VLOŽIT REPLAY - NIC NIKDE NEPOČÍTÁŠ
35 CEN V HODNOTĚ VYŠŠÍ NEŽ 20 000,-CZK
PO PŘIHLÁŠENÍ UVIDÍŠ DETAILY DISCIPLÍN
PŘEČTI SI PRAVIDLA - NEZNALOST NEOMLOUVÁ

Po kliknutí na název se otevře spoiler a uvídíš podrobný popis.
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA WOTLYMPIÁDY 2019 .

zavřít spoiler.
Tato soutěž s názvem WOTLYMPIÁDA je výsledkem spolupráce hráčů hry WoT, kteří chtějí něco pro komunitu dělat a zpříjemnit hraní této hry.
Poděkování patří všem který se jakýmkoli způsobem zapojili do organizace nebo sponzoringu této soutěže.
organizátor cele soutěže WOTLYMPIÁDA: nalkirk
hlavní videoinformátor ZalmoX a hlavní textinformátor wotko.cz

JSME V TESTOVACÍM REŽIMU!
- začátek WOTLYMPIÁDY 15.04.2019 (00:01)
- ukončení WOTLYMPIÁDY 17.05.2019 (23:59)
- replay lze zadávat do 19.05.2019 - jelikož po ukončení soutěže proběhne dvoufázové ruční ověření. Oficiální vyhodnocení bude 25.05.2019. Pokud to bude možné a reálné bude live stream - bez záruky.
- vyhodnocení bude prezentováno formou videa (případně live streamu) a vyvěšené na web soutěže
- za vyplacení cen zodpovídá vždy daný partner.
- počet soutěžních disciplín 5
- plnění disciplín 2x random, 2x frontline, 1x BONUSOVÁ
- disciplíny je možné dělat průběžně po celou dobu WOTLYMPIÁDY
- vložení replayů je možné až po přihlášení
- výsledek se počítá plně automaticky
- na jednu konkrétní disciplínu můžeš zadat maximálně 20 replayů
- maximálně celkem můžeš zadat 100 replayů
- z každé disciplíny se ti automaticky počítá jenom jeden výsledek a to ten nejlepší
- nezapomeň že link na replay může být jenom ze stránky: wotreplays.eu.
- neznalost nebo nepřečtení pravidel neomlouvá
- ve “své” olympijské tabulce vidíš pouze svoje výsledky
- pro průběžné informace sleduj svého youtubera, pokud podporuje tento projekt, ale určitě všechny informace budou na kanálu ZalmoX
- zadáním a uložením prvního replaye, vyjadřuješ svůj souhlas z obecnými pravidly soutěže
- zadáním a uložením prvního replaye souhlasíš s tím aby byl tvůj replay použití ve videu, komentován nebo jinak využít pro potřeby soutěže.
- zadáním a uložením prvního replaye souhlasíš, že tvůj nick může být použit a viditelný v replayi nebo uveřejněn v rámci této soutěže
- jsi srozuměn s tím, že v případě věcné výhry odešleš adresní informace organizátorovi soutěže na e-mail: olympiada@klanlcp.cz
- jakékoli reklamace lze řešit na oficiálních FB stránkách WOTLYMPIADA, nebo e-mailem na olympiada@klanlcp.cz
- virtuální výhru (goldy, prémiové tanky, případně jinou), je možné zaslat jenom na výherní nick. Není možné výhru předat na jiný herní nick .
- věcná výhra se odesíla na adresu kterou zdělí výherní nick. Odpověď bude kontrolováná kódem. Kód k věcné ceně obdrží vždy hráč s výherním nickem přímo ve hře. Tento kód pak musí být zdělen v e-mailu s adresou výherce.
- v případě nepřihlášení se k výhře, tato bude použitá při náhodném losování z dalších 20 soutěžících dle umístění. Náhodné losování proběhne jenom v případě, že zůstane alespoň jedna výhra, ke které se nikdo do 10 dnů od vyhlášení výsledků nepřihlásil.

JAK ZAPSAT VÝSLEDEK.

zavřít spoiler.
- pokud chceš zapsat výsledek musíš se příhlásit pomocí tlačítka vpravo nahoře. Přihlášení probíhá přes WG rozhraní API (přihlášení přes svůj účet) a žádné osobní údaje, nejsou uchovávané.
- po přihlášení uvidíš 5 řádků.
- každý řádek znamená jednu disciplínu. Přesný popis disciplín uvidíš po přihlášení, pod tvou olympijskou tabulkou.
- najdi si disciplínu kterou chceš zapsat
- do kolonky “replay” vlož link na replay, který jsi nahrál sem: wotreplays.eu
- v třetím sloupci zprava vidíš tvůj nejlepší výsledek
- v předposledním sloupci vidíš počet zadaných výsledků
- v posledním sloupci vidíš počet nepřijatých/neakceptovaných výsledků
- po pečlivé kontrole klikni na tlačítko “ULOŽIT”
- po kliknutí na tlačítko "DETAIL" uvidíš všechny uložene replaye pro konkrétní disciplínu
- průběžné výsledky a přidělování bodů vidí jenom organizátoři a hráči, kteří mohou s těmito daty pracovat a určeným spůsobem prezentovat
- je zakázáno zveřejňovat jakékoli průběžné výsledky, podle kterých by bylo možné určit potencionálního vítěze nebo umistění v soutěži
- automatické detekce replayů dokáže rozpoznat, že jste zadali cizí replay. systém upozorní admina na rizikové jednání hráče a při dalším zadání cizího replaye navrhne BAN uživatele a zapsání na black list
- jakékoli zjištěné pokusy a nepovolenou automatizaci, přehlcování nebo hackování systému, případně jiné nepovolené akce budou okamžitě řešeny a nick hráče bude předán WG jako rizikový
- zdržujte se prosím nevhodných aktivit na webu. Děláme to pro komunitu. Neškodíte nám, ale komunitě. Děkujeme že jednáte FAIR PLAY

JAK SE VŠE POČÍTÁ A JAK SE PŘIDĚLUJÍ BODY.

zavřít spoiler.
- každý zapsaný replay je podroben automatické detekci a kontrole.
- automatický systém vyhodnotí replay a pokud zapsaný replay splňuje všechny podmínky dané disciplíny, uloží ho a vypočte výsledek
- pokud to je výsledek pro danou disciplínu nejlepší, zapíše ho do tvé olympijské tabulky
- pokud automatický systém vyhodnotí, že replay nesplňuje nekterou z podmínek disciplíny, vyhodnotí replay jako nevyhovující a označí ho křížkem. takýto replay se nepočítá
- body se přidělují za každou disciplínu a to od prvního po 20 místo.
- 1. místo 25 bodů
- 2. místo 23 bodů
- 3. místo 20 bodů
- 4. místo 19 bodů a dále po jednom bodě dolů až po nulu.
- u každé disciplíny jsou vyhlášení vždy 3 výherci podle počtu bodů v danéí disciplíně.
- cekové pořadí se stanoví na základě součtu všech bodů ze všech disciplín.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA.

zavřít spoiler.

I. Obecná ustanovení

Hráči jsou povinni chovat se s respektem k jejich soupeřům a držet se pravidel slušného chování.
Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu LCP, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
Uživatelé souhlasí s uveřejněním svých nicků a replayů.

II. Podmínky PŘIHLÁŠENÍ

Kdokoliv se může na webu soutěže přihlásit zdarma.
Přihlášením do soutěže hráč stvrzuje, že si Pravidla přečetl, rozumí těmto Pravidlům, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.

III. Pravidla diskuse v rámci soutěže na jakémkoli webovém portálu

Diskusní příspěvky uživatelů či jiných osob vyjadřují jejich vlastní názory. Organizátor soutěže nenese za jejich obsah žádnou zodpovědnost.
Uživatelé berou na vědomí, že uveřejnění jakýchkoli vizuálních a/nebo audiálních projevů, které jsou inzercí či reklamou; odesílání spamu, vulgárních, rasistických a dalších urážejících výrazů je zakázáno.
Organizátor si vyhrazuje právo odstranit nebo požádat o odstranění jakýkoliv příspěvek, u kterého vznikne byť jen podezření na porušeni uvedených pravidel. Odpovědnost uživatele, v případě vzniklé škody, tímto není dotčena.

IV. Pravidla účasti v soutěži

Účastníci soutěže berou na vědomí, že hraní v soutěži nevyžaduje zručnost ve smyslu ust. § 2881 občanského zákoníku. Tímto nejsou veškeré případné nároky na poskytnutí výher (věcných i finančních) ze soutěže soudně vymahatelné.
Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve všech disciplínách.
Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či jiných SW programů, které zvýhodňují hráče samotného či jeho tým na úkor soupeře.
Prokázáním cheatování se hráč vystavuje riziku, že hráč bude vyloučen z probíhající soutěže a nebude mu umožněn start ani v dalších soutěžích.
Soutěže se nemůže účastnit organizátor a spoluorganizátor soutěže. (nalkirk, Sstyx, Zalmoxis, _CraZy_is_BeAsT_, RVG_Krom_HK.)
Pokud je partner fyzická osoba, tato se taktéž nesmí účastnit soutěže.

V. Označení hráče

Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a organizátor soutěže nenese odpovědnost za její obsah.
Všechny nicky podléhají pravidlům WG.

VI. Pravidla soutěže

Každá disciplína má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem této soutěže, před její startem (dále jen „Pravidla soutěže“).
Přihlášením do soutěže, uživatel vyslovuje souhlas s danými Pravidly soutěže, kterými se musí během celé soutěže řídit.

VII. Pravidla pro předávání cen

Ceny, které jsou před soutěží vyhlášeny organizátorem soutěže WOTLYMPIÁDA, nejsou soudně vymahatelné.
Hráč porušením pravidel ztrácí nárok na výhru, přestože jinak ve hře uspěl.
Hráči berou na vědomí, že v případě, kdy se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, připadne tato výhra partnerovi, který výhru sponzoroval.
Organizátor soutěže WOTLYMPIÁDA nenese žádnou zodpovědnost za případné nedodání či neodeslání výher výhercům ze strany partnera soutěže.
Výhry jednotlivcům se posílají na adresu jednotlivce, kterou výherce sdělí organizátorovi. Tímto taky souhlasí z předáním adresních údajů, partnerovi soutěže z důvodu odeslání výhry.
Výhry není možné převzít osobně.
Výherce věcné výhry má povinnost napsat svou kompletní adresu na e-mail olympiada@klanlcp.cz, nebo odpovědět na zprávu ve hře. Nereagování nebo nepřihlášení se o výhru delší než 10 dnů po zvěřejnění výsledků, bude mít za následek propadnutí výhry a tato bude použitá pro náhodný výběr dalšího výherce. (viz základní pravidla)
Uživatelé berou na vědomí, že organizátor soutěže vyhlašuje vítěze soutěží, s tím, že organizátor následně nemá povinnost kontaktovat vítěze (tzn. vítěz je oznámen na soutěžním webu/oficiálním fóru WoT/oficiální FB stránce soutěže, aniž by musel být kontaktován).
Ceny jsou zasílány pouze po území České a Slovenské republiky.

VIII. Pravidla pro pořady a videa soutěže WOTLYMPIÁDA

Veškeré rozhovory, vzniklé při této soutěži, vyjadřují jejich autentické názory a organizátor za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost.
Bez svolení organizátora soutěže WOTLYMPIÁDA není možné iplakáty, videa a logo nijak upravovat. Soutěž WOTLYMPIÁDA podléhá autorským právům, která jsou ve vlastnictví organizátora soutěže.

IX. Pravidla pro vkládání jiných audiovizuálních materiálů

Uživatelé jsou oprávněni pod svým profilem zveřejnit vlastní fotografie, videa, či jiné audiovizuální materiály ze soutěže. Uživatelé berou na vědomí, že v tomto případě nesmí zveřejněním audiovizuálních materiálů dojít k porušení platných zákonů České republiky, nesmí dojít k poškozování pověsti organizátora soutěže, ani jeho partnerů, nesmí dojít k porušení obecně platných zásad slušnosti. Jakékoliv porušení těchto pravidel a vkládání všech nepřijatelných vizuálních souborů může sankcionováno zrušením možnosti účasti na jakýchkoli dalších soutěží.
Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za chování veškerých uživatelů na webu nebo jiných internetových webech spojených s touto soutěží a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů).

POPIS DISCIPLÍN.
Podrobný popis jednotlivých disciplín.
Stejný najdeš po přihlášení pod svou olympijskou tabulkou
Ale nemusíš mít žádne obavy, TY nemusíš nic počítat.

zavřít spoiler.

1.disciplína
RANDOM V ČETĚ


- jen RANDOM bitvy
- povolený tier: VI (6)
- výsledek: (DMG čety + tvůj DMG + tvůj asistovaný) x koeficient čety (bez čety: x1; dva v četě: x1,2; tři v četě: x1,3)
- tvůj tým nesmí prohrát
- pozmánka: ideálně je tuto disciplínu dělat v četě o třech hráčích. Jednak budeš mít nejvyšší koeficient a jednak vyšší dmg než v četě o dvou hráčích.

2.disciplína
RANDOM TEAM


- jen RANDOM bitvy
- povolený tier: VIII (8)
- výsledek: (DMG celého týmu + tvoje XP) x (tvůj počet killů / 10)
- ty musíš přežít
- musíš mít alespoň 1 kill
- pozmánka: ano čteš správne, dmg celého týmu. Ty můžes výsledek ovlivnit hlavně počtem killů.

3.disciplína
FRONTLINE LIVE


- jen FRONTLINE bitvy
- (tvůj DMG + tvoje XP) x (počet kill / 10) / počet úmrtí
- pozmánka: zapojení FL kde nastřílej co nejvyšší dmg, uhraj skvělý výsledek (XP), zabij co nejvíce nepřátel a hlavně neumírej. To je návod na nejlepší výsledek s kterým určitě zaboduješ

4.disciplína
FRONTLINE FULL


- jen FRONTLINE bitvy
- (tvůj asistovaný DMG + kombinovaný dmg + tvoje xp + spot dmg) x koeficient čety
- koeficient čety (bez čety: x1; dva v četě: x1,2; tři v četě: x1,3)
- poznámky: a zase FL. V podstate skoro vše co jde spočítat spočítáme a vynásobime koeficientem pro četu.

5.disciplína
BONUS SPEED


- jen VÝCVIK mapa HRANICE ŘÍŠE
- splň co nejrychleji úkoly a capni to
- počítá se čas celé bitvy od začátku až po ucapování
- zapneš výcvik - hned jak můžeš vyrazíš - splníš všechny úkoly a jdeš to capnout
- je jedno kde začneš a kde skončíš
- po cestě musíš zničit projetím nebo rozstřílet nasledující objekty. Na pořadí zničení nezáleží:
- znič přejetím (nestřílej) jakýkoli celý dům/budovu na D2
- roztřílej (nesmíš ho ničit přejetím) dům/budovu na E1
- zhoď jakýkoli jeden strom na H3
- znič jakýmkoli způsobem dvoukolák na C9
- znič přejetím (nesmíš střílet) jakékoli dva automobily zaparkované ve dvoře, ve vesnici uprostřed mapy
- znič přejetím jakýkoli objekt na G9
- čas se ti zapíše automaticky z dodaného replaye
- za tuto disciplínu dostaneš 1,5 násobek bodů do celkového hodnocení
- V TÉTO DISCIPLÍNĚ NESMÍŠ POUŽÍT KOLOVÁ VOZIDLA

Pokud chceš vědět o jaké ceny se soutěží, klikni semna logo WOTLYMPIADA v CZ i ENG jazyce se vztahují autorská práva a logo nelze nijak měnit ani upravovat včetně barev


The WOTLYMPIADA logo is copyrighted and the logo cannot be altered or modified, including colors